Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników spółki E-Games sp. z o.o.,
zarządcy sekcji e-sportu Piast Gliwice.

 

W dniu 6 kwietnia 2018 roku odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki E-Games Sp. z o.o., zarządcy sekcji e-sportu Piast Gliwice. W porządku obrad znajdowały się punkty dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zmian osobowych w Zarządzie Spółki oraz zmiany Umowy Spółki.

 

Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. Nowoutworzone udziały objął nowy wspólnik Marcin Bujnowicz. Decyzją Zgromadzenia na nowego Członka Zarządu powołano pana Marcina Bujnowicza i powierzono mu funkcję Wiceprezesa Zarządu, który zastąpił na tym stanowisku pana Krzysztofa Dobryniewskiego.

 

Mocą powziętych uchwał, obecny skład organów Spółki przedstawia się następująco:

Zarząd: ·         Jarosław Wypych – Prezes Zarządu

·         Marcin Bujnowicz – Wiceprezes Zarządu

Zgromadzenie Wspólników: ·         Jarosław Wypych

·         Krzysztof Dobryniewski

·         Marcin Bujnowicz

 

Zgromadzenie Wspólników uchyliło dotychczasową treść Umowy Spółki i nadało Umowie Spółki nowe brzmienie. Na mocy nowej Umowy spółka E-Games będzie prowadzić działalność sportową w sporcie elektronicznym w formie klubu sportowego, a działalność ta będzie miała charakter działalności społecznie użytecznej, niezarobkowej (non profit). Tym samym Spółka nie będzie działa w celu osiągnięcia zysku, a całość dochodu przeznaczy wyłącznie na realizację swoich celów i zadań, nie mogąc podzielić zysku między Wspólników, ani pracowników Spółki.

 

Dalej prezentujemy krótką charakterystykę i dokonania nowego udziałowca oraz członka zarządu spółki E-Games Sp. z o.o.:

Marcin Bujnowicz (rocznik 1973) – przedsiębiorca i innowator biznesowy. Ekspert w dziedzinie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami, podmiotami oświatowymi, klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi. Jako trener (coach) przeprowadził blisko pół tysiąca projektów szkoleniowych. Zarządzał blisko osiemdziesięcioma projektami z zakresu organizacji i zarządzania m.in. sprzedażą, marketingiem, personelem, administracją. Autor wielu publikacji prasowych oraz innowacyjnych rozwiązań biznesowych i społecznych.

BYŁY sportowiec-piłkarz (Ruch Radzionków, Polonia Bytom), handlowiec (m.in. Nestle), kierownik sprzedaży (Gellwe/FoodCare), dyrektor handlowy (TP Teltech), doradca przedsiębiorstw (m.in. Mokate, Knauf Bauprodukte, Prymat, POLOmarket, Solidarność, Graal, PWC Odra, Grupa Żywiec), społeczny asystent podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu, doradca i wiceprezes zarządu w klubie Widzew Łódź, inicjator i członek założyciel Stowarzyszenia Sportów Elektronicznych

OBECNIE: właściciel przedsiębiorstwa BUJNOWICZ Konsorcjum (domeny: Business Consuting & Training, Impresariat Muzyczny CONCERTO). Fundator i prezes zarządu Fundacji Ziarno Talentu. Osoba prowadząca podmioty oświatowe Akademii Artystycznej – Multimedia & Performing Arts, w skład której wchodzą:

  1. Placówka Artystyczna, czyli największa w Polsce katowicka Szkoła Muzyczna YAMAHA oraz pierwsze w Polsce – The eSports Academy (szkolenie sportowe w e-sporcie) i Marching School;
  2. Placówka Doskonalenia – placówka kształcenia ustawicznego rozpoczynająca dedykowane szkolenia
    i kursy zawodowe, przygotowujące (przyszłych) menedżerów i pracowników dla polskiej gospodarki w branży rozrywkowej, e-sportowej oraz przemysłów kreatywnych.

Prywatnie mieszkaniec Tychów. Pasjonat sportu, e-sportu, oświaty i wychowania.

#

Dane kontaktowe (Media Contact Information):

Mateusz Brzyżkiewicz, mobile: +48 883 418 071, m.brzyzkiewicz@piast-gliwice.pl